Φερομόνη για το πράσινο σκουλήκι

Φερομόνη για το πράσινο σκουλήκι

Φερομόνη για το πράσινο σκουλήκι(Helicoverpa armigera)