Φερομόνη για το κόκκινο σκαθάρι του φοίνικα

Φερομόνη για το κόκκινο σκαθάρι του φοίνικα

Φερομόνη για το κόκκινο σκαθάρι του φοίνικα(Rhynchophorus ferrugineus)
RhyLure - WAT - 700