Φερομόνη για την φθοριμαία της πατάτας

Φερομόνη για την φθοριμαία της πατάτας

Φερομόνη για την φθοριμαία της πατάτας (Phthorimaea operculella)