Ποντικοφάρμακο Roedofin block

Ποντικοφάρμακο Roedofin block

MURIBROM BRODIFACOUM BLOCK, ROEDOFIN BLOCK
Ετοιμόχρηστο δόλωμα σε μορφή κηρωδών κύβων (ΒB).
Εγγυημένη σύνθεση: Brodifacoum 0.005 % β/β
βοηθητικές ουσίες: 99,995% β/β
Περιέχει τον πικραντικό –αποτρεπτικό παράγοντα: denatonium
benzoate
χρώμα: μπλέ

 

Οικιακός ποντικός (Mus musculus) ενήλικα και νεαρά άτομα
Καφέ αρουραίος (Rattus norvegicus) ενήλικα και νεαρά άτομα
Μαύρος αρουραίος (Rattus rattus) ενήλικα και νεαρά άτομα
Πεδίο εφαρμογής Εσωτερικοί και εξωτερικοί χώροι.
Το προϊόν μπορεί να χρησιμοποιηθεί στο εσωτερικό και γύρω
από εργοστασιακές εγκαταστάσεις (περιλαμβανομένων
αποθηκών και αμπαριών), γεωργικές εκμεταλλεύσεις, αστικά
κτήρια, κατοικίες, κελλάρια, χώρους στάθμευσης, ντουλάπια και
κήπους ή ανοιχτές περιοχές.
Μέθοδος (οι)
εφαρμογής
Δολωματική εφαρμογή
Εφαρμόζεται σε ανθεκτικούς σε παραβιάσεις δολωματικούς
σταθμούς (επαναπληρώσιμοι).
Δόση και συχνότητα
εφαρμογής
Οικιακός ποντικός (Mus musculus): 2 δολώματα (40g) ανά
100m2,
Καφέ αρουραίος (Rattus norvegicus): 3-5 δολώματα (60-100g)
ανά 100m2,
Μαύρος αρουραίος (Rattus rattus): 3-5 δολώματα (60-100g) ανά
100m2
 

ΕΓΚΡΙΣΗ_ΠΟΝΤΙΚΟΦΑΡΜΑΚΟΥ_ROEDOFIN
MSDS_MURIBROM BRODIFACOUM BLOCK_ROEDOFIN
Εάν δε γίνεται σωστά η προβολή των αρχείων, κατεβάστε το Adobe Reader από εδώ