Μυγοκορδέλες Fly Magnet

Μυγοκορδέλες Fly Magnet

Οικολογική ταινία σε φίλμ με κόλλα - παγίδα για μύγες