Δολωματικοί σταθμοί ποντικών

Δολωματικοί σταθμοί ποντικών

 

Δολωματικοί σταθμοί για τρωκτικοκτόνα σκευάσματα.Οι σταθμοί είναι πλαστικοί ανθεκτικοί στην υπεριώδη ακτινοβολία. είναι διάφανοι και παρέχουν ασφάλεια από ανεπιθύμητα ανοίγματα, προστατεύουν τα δολώματα από την υγρασία, τις ακραίες θερμοκρασίες, την ακτινοβολία και αποτρέπουν την κατανάλωση από ζώα μη στόχους.