ΕΤΟΙΜΟΧΡΗΣΤΟ ΑΕΡΟΛΥΜΑ ΕΝΤΟΜΟΚΤΟΝΟ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΣΕ ΚΑΤΟΙΚΗΜΕΝΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ