Δολωματικοί σταθμοί

Δολωματικοί σταθμοί ποντικών.

Δίνουν τη δυνατότητα ελέγχου της κατανάλωσης του δολώματος και της καταγραφής της.
Κάνουν το δόλωμα πιο ελκυστικό και καταναλώσιμο.
Προστατεύουν το δόλωμα από νερά και υγρασία.
Δεν επιτρέπουν την πρόσβαση στο δόλωμα στους μη αρμόδιους, σε παιδιά και ζώα.