Για μυρμήγκια

Τα μυρμήγκια στο σπίτι μπορεί να γίνουν ενοχλητικά ( πάγκος κουζίνας, ντουλάπια, δωμάτια). Τα μυρμήγκια είναι κοινωνικά έντομα, η βασίλισσα γεννάει συνεχώς αυγά, ενώ τα άτομα μιας αποικίας κάνουν διαφορετικές εργασίες. Αναζητούν διαρκώς τροφή (πρωτεΐνες – σάκχαρα) για τις ανάγκες της αποικίας. Η αντιμετώπιση για τα μυρμήγκια στο σπίτι μπορεί να επιτευχθεί με τους παρακάτω τρόπους :
 

Σε εσωτερικούς χώρους
Καθαρίζοντας καλά τους πάγκους της κουζίνας χωρίς την χρήση χημικών, τοποθετούμε λίγες σταγόνες gel ΜΟΤΤΕΧ εκεί που κυκλοφορούν τα μυρμήγκια (διαδρομή). Οι «ανιχνευτές» των μυρμηγκιών θα εντοπίσουν τις σταγόνες και θα μεταφέρουν το mottex στη μυρμηγκοφωλιά. Εκεί θα το δώσουν στους ΄΄εργάτες΄΄ για να θρέψουν τις προνύμφες τους και τελικά τη βασίλισσα. Ο πληθυσμός τους θα αρχίσει να ελαττώνεται σε 8-10 μέρες, ώσπου θα εξαφανιστούν τελείως.

Σε εξωτερικούς χώρους
Τοποθετούμε τους κόκκους από το SWIRR στις διαδρομές των μυρμηγκιών ή ακόμα και στη φωλιά τους και περιμένουμε. Οι κόκκοι θα μεταφερθούν στη μυρμηγκοφωλιά όπου θα ξεκινήσει μια αλυσιδωτή αντίδραση, που τελικά θα εξοντώσει όλη την αποικία τους, σε διάστημα 8 – 10 ημερών. Μπορούμε επίσης να ψεκάσουμε με διάλυμα 100gr/lit νερό στα σημεία που κάνουν τα μυρμήγκια την εμφάνισή τους.