Αρχική

Η καταπολέμηση εντόμων και τρωκτικών, η αντιμετώπιση ψύλλων, η καταπολέμηση κουνουπιών και άλλων ανεπιθύμητων εντόμων, καθώς και η αντιμετώπιση των τρωκτικών απαιτούν καλή γνώση του εχθρού και στη συνέχεια λήψη κατάλληλων μέτρων και μέσων.

 

Οι κατσαρίδες αποτελούν ένα επίσης βασικό παράσιτο σε οικίες και επαγγελματικούς χώρους

Ανάλογα με το είδος τους, η αντιμετώπιση στις κατσαρίδες (αμερικάνικης & ανατολικής) γίνεται με ψεκασμό σε επιλεγμένα σημεία (π.χ. φρεάτια, υπόγεια, κλιμακοστάσια), ενώ η αντιμετώπιση της γερμανικής κατσαρίδας σε κουζίνες, γίνεται με τη χρήση τροφοελκυστικού δολώματος σε μορφή gel. Το gel τοποθετείται σε σκοτεινά σημεία που συχνάζουν οι κατσαρίδες (πίσω από το ψυγείο, στους μεντεσέδες των ντουλαπιών, κάτω από το νεροχύτη, πίσω από την τουαλέτα).

 

Τα τρωκτικά (οικιακός ποντικός Mus musculus αρουραίος της οροφής Rattus rattus και νορβηγικός Rattus norvegicus) μπορεί να προκαλέσουν ζημιές σε τρόφιμα, αποθήκες, κατοικίες, υποδομές και να μεταφέρουν σοβαρές ασθένειες (π.χ. λεπτοσπείρωση, σαλμονέλα).

 

Η καταπολέμηση των τρωκτικών γίνεται με τη χρήση τρωκτικοκτόνων (ποντικοφάρμακα) σκευασμάτων. Η χρήση των δολωμάτων προορίζεται για εσωτερικούς χώρους κτιρίων και γύρω από κτίρια αστικών ή αγροτικών περιοχών. Τα δολώματα θα πρέπει να χρησιμοποιούνται μόνο εντός δολωματικών σταθμών. Πριν την εφαρμογή πρέπει να καθαρίζεται ο χώρος από τις διάφορες τροφές των τρωκτικών.

 

Οι θέσεις δόλωσης θα πρέπει να είναι προφυλαγμένες και μη προσιτές σε ανθρώπους, κατοικίδια ζώα και πτηνά. Κατά την τοποθέτηση των δολωμάτων θα πρέπει να λαμβάνεται μέριμνα ώστε να ελαχιστοποιείται ο κίνδυνος επαφής τους από παιδιά ή κατοικίδια ζώα. Η δόλωση αρχίζει όταν φανούν τα πρώτα σημάδια από την παρουσία τρωκτικών.

 

Οι θέσεις δόλωσης πρέπει να αλλάζουν περιοδικά και η τοποθέτηση των δολωμάτων γίνεται χωρίς να έρθουν σε επαφή με τα χέρια.

Τα δολώματα πρέπει να επιθεωρούνται ανά τακτά χρονικά διαστήματα (κατά προτίμηση την 4η και 7η ημέρα μετά την πρώτη εφαρμογή και ακολούθως ανά 7 ημέρες και να αναπληρώνονται μέχρι να σταματήσουν να καταναλώνονται από τα τρωκτικά.
 
Συνεργαζόμενες Εταιρίες

Νέα

Χρήσιμοι Συνδέσμοι